ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletกิจกรรมต่างๆ
bulletการรับสมัคร
bulletการเรียน-การสอน
bulletระเบียบว่าด้วยการขอเปิดชมรมอนุรักษ์ฯ
bulletสาขาชมรมอนุรักษ์ฯ
bulletบุคลากรมูลนิธิฯ
bulletการบริจาคเงิน
bulletติดต่อมูลนิธิฯ


แผนที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด


กิจกรรมต่างๆ

 

การเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ด้านกีฬา


1. ปี 2534 มูลนิธิฯส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือก จัดโดยสมาคมคนตาบอดฯ
2. ปี 2541 มูลนิธิฯส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
ณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยกรมพลศึกษาและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
3. ปี 2542 มูลนิธิฯส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา Blind Sport Invitation ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
   - มูลนิธิฯส่งนางสาวอุดมลักษ์ สุหญ้านาง เข้าแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ได้รับ 3 เหรียญเงิน จากการทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร และพุ่งแหลน
   - มูลนิธิฯส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ณ ระยอง
4. ปี 2544 มูลนิธิฯส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 22 ณ กรุงเทพฯ
5. ปี 2546 มูลนิธิฯส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 23 ณ เชียงใหม่
6. กีฬาวิ่งมาราธอน
   - 22 ตุลาคม 2543 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน "วิ่งเทอรี่ ฟอกซ์
ประจำปีที่ 6"
   - 29 ตุลาคม 2543 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน
"วิ่งนานาชาติวันสหประชาชาติ ครั้งที่ 18 "
   - 5 พฤศจิกายน 2543 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน " New York City Marathon2000" ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - 26 พฤศจิกายน 2543 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท ี่เข้าร่วมแข่งขันกรุงเทพมาราธอน
ครั้งที่ 13

                   กิจกรรมสัปดาห์ไม้เท้าขาวสากล
วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงกฎหมายไม้เท้าขาวสากล สำหรับคนตาบอด
มูลนิธิฯ ส่งคนตาบอดไปร่วมแข่งขัน ไม้เท้าขาวสากลเป็นประจำทุกปี จัดโดนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร 9 ) ส่งสมาชิกเดินเทิดพระเกียรติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต
มูลนิธิฯส่งกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึก ไปร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทยในวันที่ 2 เมษายน , วันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่
วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันสงเคราะห์แห่งชาติ เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จย่า ( สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังพิธีการปล่อยขบวนแล้ว คณะมูลนิธิฯไปให้บริการนวดฟรี แก่ประชาชนตามจุดที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมออกร้านกับเขตดินแดง เขตสาทร เขตราชเทวี และกับองค์กรต่างๆที่ขอมา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ 1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2276-1411, 0-2275-3104 แฟกซ์.0-2275-1964