ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletกิจกรรมต่างๆ
bulletการรับสมัคร
bulletการเรียน-การสอน
bulletระเบียบมูลนิธิ
bulletสาขานวดตามพื้นที่
bulletบุคลากรมูลนิธิฯ
bulletการบริจาคเงิน
bulletติดต่อมูลนิธิฯ


แผนที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

      วัตถุประสงค์หลัก

 

          1.รณรงค์หาทุนสนับสนุน การทำงานและช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ทั้งในและต่างประเทศ

          2. ให้ผู้พิการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
 3.ฝึกอาชีพและศึกษานอกระบบเป็นการกุศล พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้แก่ตาบอดไม่ว่าเหล่ากำเนิดหรือศาสนาใด
 4.ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
 5.ส่งเสริมและประสานการดำเนินการดำเนินงานเกี่ยวกับตาบอด
          6.ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวกับคนตาบอดระหว่างประเทศ
 7.เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์ ผู้ให้กำเนิดการศึกษา แก่คนตาบอดในประเทศไทย
 8.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง


เจตจำนงค์ของคณะกรรมการบริหารชุดแรก จะจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถม ณ ชานเมือง เนื่องจากยังมีเด็กตาบอดอีกจำนวนมาก ยังไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งๆที่ในกรุงเทพฯ มีโรงเรียนสอนคนตาบอดหนึ่งแห่ง และอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ เนื่องจากจะต้องใช้ทุนสูงในการำเนินการ และสถานที่ที่มูลนิธิฯได้รับบริจาคอยู่ไกล และการคมนาคมไม่สดวก ดังนั้นในปลายปี 2528 คณะกรรมการบริหารเปลี่ยนแผน จากการเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบ ด้วยการซื้อตึกแถวหนึ่งคูหา ณ บ้านเลขที่ 1424/268 ( ปัจจุบันคือ ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 )

มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ได้เปิดศูนย์การศึกษา และอาชีพนอกระบบ แก่คนตาบอดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2529 โดยรับคนตาบอดอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ( รับไป-กลับ ) ซึ่งไม่มีโอกาส ได้รับการศึษา จากสถาบันคนตาบอดอื่นมาก่อน หรือผู้ที่ผ่าการศึกาษามาแล้วแต่ไม่มีงานทำ หรือผู้ที่ขายล็อตเตอรี่หมากฝรั่ง ฯลฯ( ซึ่งสมัยนั้นมีอันตรายรอบข้าง ) ต้องการฝึกอาชีพใหม่ที่ศูนย์ของมูลนิธิฯ

ปี 2531-2532 มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ได้รับการสนัสนุนเงินทุนจากองค์การ Hellen Keller ปีละ 4 ทุน ให้รับคนตาบอดจากต่างจังหวัด โดยให้มูลนิธิฯ จัดหาห้องเช่าในซอยเดียวกัน กับที่ทำการศูนย์ พร้อมทั้งจัดอาหารให้ด้วย

ปรากฎว่ามีคนตาบอดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดประสงค์ ที่จะมารับการฝึกอาชีพเพิ่มขึ้น ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงต้อง
ไม่ยุติลงได้ เนื่อจากมีจำนวนตาบอด จากทั่วประเทศต้องการรับการศึกษาและอาชีพนอกระบบแบบที่มูลนิธิฯ กำลังให้บริการ


ในปี 2536 อดีต ผบ.ทบ.พลอากาศเอกกันต์ พิมานต์ทิพย์ และคณะกองทัพอากาศได้จัดรายการ "แสงสีแห่งศรัทธา" ขึ้น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2536 พร้อมทั้งดารารับเชิญ ได้รับเงินบริจาคหกล้านเศษ ช่วยให้มูลนิธิฯสามารถซื้อตึกแถวเพิ่มขึ้นอีกสามหลัง ซึ่งในปีหนึ่งๆ มูลนิธิฯ สามารถรับคนตาบอดเข้ามารับการฝึกอยู่ประจำและ ไป-กลับ ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 100 คน ปัจจุบันมูลนิธิฯ มี 5 คูหา สองคูหาแรกเปิดเป็นศูนย์ฝึกการศึกษาและหอพักหญิง หลังที่สามเป็นโรงอาหารและครัว หลังที่สี่และห้าใช้เป็นที่ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์ และหอพักชาย เนื่องจากโอกาสไม่เอื้ออำนวยให้มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด เปิดโรงเรียนสอนคนตาบอด ระดับประถมศึกษา ดังนั้นมูลนิธิฯ ได้เปิดแผนกเด็กเล็กในศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การขับถ่าย อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งต่อยังสถานบันคนตาบอดอื่นๆ ต่อมาในปี 2530 ( ถึงปัจจุบัน )มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ได้เปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชื่อ

“ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ส่งเด็กตาบอดไปเรียนต่อที่นั้น แต่มูลนิธิฯ ยังต้องรับผิดชอบเด็กเหล่านั้น

ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมามูลนิธิฯ ได้เปิดดอกาสให้คนตาบอดจากต่างประเทศมาฝึกวิชานวดแผน โบราณตามข้อบังคับ ข้อที่ “ 4.5 ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดระหว่างประเทศ ” เช่น จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว และอินเดีย
         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2535 มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิฯอยู่ในพระราชูปถัมภ์ระเบียบข้อบังคับ ( ตราสาร ) จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทะเบียนเลขที่ 1356 ชื่อ “ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่1424 / 268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง / เขตดินแดง กทม. 10400 และในวันที่ 19 ธันวาคม 2539 มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ลดหย่อนภาษีทะเบียนเลขที่ 301 เพื่อผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไป ลดหย่อนภาษีได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ 1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2276-1411, 0-2275-3104 แฟกซ์.0-2275-1964 e-mail: caulfield-blind@hotmail.com