ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletกิจกรรมต่างๆ
bulletการรับสมัคร
bulletการเรียน-การสอน
bulletระเบียบมูลนิธิ
bulletสาขานวดตามพื้นที่
bulletบุคลากรมูลนิธิฯ
bulletการบริจาคเงิน
bulletติดต่อมูลนิธิฯ


แผนที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด


ประวัติ มูลนิธิ

          เจนีวีฟ คอลฟิลด์

 มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ (Genevieve Caulfield) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2431 ในมลรัฐเวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกาและถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2515 ในกรุงเทพมหานคร เป็นสุภาพสตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้นำอักษรเบรลล์มาเผยแพร่แก่คนตาบอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เป็นการเปิดศักราชแห่งการเรียนรู้หนังสือของคนตาบอดไทยตั้งแต่นั้นมา ในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) ได้ริเริ่มตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยงานของมูลนิธิตลอดมา

เมื่อท่านอายุได้ 2 เดือน เกิดอุบติเหตุยาหกเข้าตา จึงทำให้ทานต้องกลายเป็นเด็กตาพิการไปตลอดชีวิต แต่ท่านก็ ได้รับการอบรมเหมือนเด็กปกติจาก ครอบครัวและโรงเรียน มิสคอลฟิลด์ ได้รับการศึกษาจน จบขั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์ด เมื่อ พ.ศ. 2466 ท่านได้ไปประเทศญี่ปุ่น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างความเข้าใจกันระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกัน โดยท่านเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมชาย(ตาดี) และคนทั่วไป พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ กิจกรรมของคนตาบอดที่นั่น เพราะประเทศญี่ปุ่นมีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่แล้วหลายโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2479 มิสคอลฟิลด์ ได้มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพื่อขออนุญาตรัฐบาลไทย จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทย ในสมัยนั้นก็มิได้ขัดข้องแต่ไม่สามารถให้ความสนับสนุนได้เพราะประเทศไทย กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ท่านจึงกลับไปประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา เพื่อนรวบรวมทุนและอุปกรณ์สำหรับคนตาบอดและ ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปลายปี พ.ศ.2481 (ขณะนั้นท่านอายุได้ 50 ปี) เพื่อเตรียมการเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น ณ ซอยก็อชเช่ ศาลาแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2482งานครั้งนี้สำเร็จได้ก็ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากนักเรียนและข้าราชการไทยที่มิสคอลฟิลด์ ได้พบเมื่อยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งมิตรสหาย ชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกมากมาย

หลังจากนั้นมิสคอลฟิลด์กับคณะได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้น (10 พฤษภาคม 2482) ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า "มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์" มิส เจนีวีฟ คอลฟิลด์ ได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังใจ ความคิดและบางครั้งท่านก็ได้สละทรัพย์สินส่วนตัวแก่คนตาบอด ท่านไม่มีมรดกไม่มีเงินเดือน รายได้ที่นำมาเลี้ยงตนเอง ก็ได้มาจากการเขียนหนังสือ และสอนภาษาอังกฤษแก่คนตาดี

                          

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลทีมีค่าที่สุดที่ได้รับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิต คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จ.ม.) จากประเทศไทย เหรียญตราจากประเทศญี่ปุ่น รางวัลแม็กไซไซจากประเทศฟิลิปปินส์ และเหรียญเสรีภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเหล่านั้นมิได้ทำให้ท่านภาคภูมิใจเท่ากับรางวัลความรักวามเทิดทูนกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์

ตาบอดมอบให้แด่ท่าน รวมทั้งความสำเร็จในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของเขาเหล่านี้ ซึ่งเป็นรางวัลอันล้ำค่าสำหรับท่านบั้นปลายของชีวิตท่านได้ ปรารภอยู่เสมอว่า จะขอตายในแผ่นดินไทยท่ามกลางศิษย์ตาบอดที่รักของท่าน ท่านปรารถนาเหลือเกินที่จะเห็นการศึกษาของคนตาบอด ที่จะเป็นการศึกษาของคนตาบอดขยายกว้างไกลออกไปกว่าที่เป็นอยู่อยากให้มี โรงเรียนสอนคนตาบอดมากขึ้น มีในทุกภาคของประเทศท่านอยากเห็นคนพิการทั้งหลายในประเทศ (โดยเฉพาะคนตาบอด) ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมีสิทธิเสมอภาคตามกฎหมายทัดเทียมกับคนปกติ

มิสคอลฟิลด์ยามพบปะกับบุคคลในทุกวงการต่างชี้แจงให้เขาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ท่านอยากเห็นคนตาบอดได้เข้ารับราชการเหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ เพราะกฎหมาย ไทยถือว่าคนพิการเป็นคนทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และในกฎ ก.พ.ห้ามมิให้คนพิการ เข้ารับราชการจนกระทั่งปี พ.ศ.2518 จึงได้มีการแก้กฎหมายให้คนพิการรับราชการได้คำสอนอันล้ำค่าที่ท่านให้ไว้แก่ คนตาบอด คือ "จงรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียว"   

             

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Caulfield Foundation for the Blind. 1424/268 Prachasongkroh16 Rd.,Din Daeng,Bangkok 10400 Tel.0-2276-1411, 0-2275-3104 Fax.0-2275-1964 e-mail: caulfield-blind@hotmail.com